Skorzystaj z naszych formularzy on-line:

konwersacje online z native speakers

formularz wakacyjny

Deklaracja kontynuacji kursów roku 2023/2024

Plan lekcji szkolnych osoby kontynuujące

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 przedszkola

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 szkoły

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 dorośli

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 online

regulamin kursów, regulamin płatności i cennik, regulamin zajęć online, regulamin zajęć hybrydowych

Skorzystaj z naszych formularzy on-line:

konwersacje online z native speakers

formularz wakacyjny

Deklaracja kontynuacji kursów roku 2022/2023

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 przedszkola

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 szkoły

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 dorośli

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 online

Plan lekcji szkolnych osoby kontynuujące

regulamin kursów, regulamin płatności i cennik, regulamin zajęć online, regulamin zajęć hybrydowych