Poniższy formularz dotyczy Planu lekcji szkolnych

Wpisz plan lekcji szkolnych oraz zajęć dodatkowych wg instrukcji. Plan lekcji szkolnych jest dla nas priorytetem; niestety nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich zajęć dodatkowych przy układaniu grafiku Bright ze względu na ich różnorodność.