Poniższy formularz jest deklaracją kontynuacji kursu w roku 2023/2024