Poniższy formularz jest deklaracją kontynuacji kursu w roku 2024/2025