Zapisz się poprzez stronę lub w sekretariacie wybranej szkoły.